Realizując projekt „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Osi I ” Rozwój przedsiębiorczości” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 uruchomiliśmy nowoczesną  falcerkę Horizon  AFC 566A. pozwalającą na szybkie narządzenie falcowanych prac bezpośrednio z pulpitu.
Falcerka Horizon AFC 566A

Parametry techniczne:

  • sześć łamów kasetowych równoległych, jeden łam prostopadły – nożowy i dwa łamy kasetowe równoległe do nożowego
  • 
format maksymalny 555 x 850 mm
  • format minimalny przy łamaniu tylko równoległym 128 x 148 mm 
• format minimalny przy łamaniu prostopadłym 165 x 148 mm
  • minimalna długość łamu: 30 mm 
• zakres gramatur papieru 35 do 220 g/cm2 
• wydajność maksymalna przy łamaniu równoległym 230 m/min.
  • maksymalna wysokość stosu papieru: 700 mm

Falcerka AFC 566 A jest maszyną z automatycznym ustawianiem formatów.
Wyposażona jest w pulpit z ekranem dotykowym, gdzie pojawiają się ideogramy, za pomocą których wprowadza się parametry pracy.

Wyposażenie standardowe:

  • dwa typy perforacji
  • dwa komplety bigowania
  • panel sterujący zawierający licznik nakładu, licznik przerw, wskaźnik wydajności, wskaźnik zakłóceń oraz nastawy parametrów podawania i prędkości pracy 
Automatyczne ustawianie pozwala na skrócenie czasu nastawiania maszyny do 15 sekund.

falcerka