headerUE

Projekt pn.:
”ZAKUP INNOWACYJNEJ LINII DO DRUKU NA PAPIERACH NISKOGRAMATUROWYCH” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 „BEZPOŚREDNIE WSPARCIE SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OSI I „ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 – 2013 I BUDŻETU PAŃSTWA

Przedmiotem zakupu jest nowe URZĄDZENIE DRUKUJĄCE Z FUNKCJĄ PROOFA CYFROWEGO

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPSW.01.01.00-26-326/08 pn.: „Zakup innowacyjnej linii do druku na papierach niskogramaturowych” współfinansowanego w ramach działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Osi I ” Rozwój przedsiębiorczości” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Specyfikacja techniczna:
– max format papieru 330 x 488 mm
– rozdzielczość rzeczywista druku 2400 x 2400 dpi,
– prędkość 70 stron na minute w kolorze i 75 stron w czerni
– podajnik papieru dużej pojemności – mieszczący do 2 000 arkuszy w formacie do 330 x 488 mmm
– podawanie papieru z rozdmuchem zapobiegającym podwójnemu pobraniu,
– kontroler EFI FIERY
– taca automatyczna
– technologia druku laserowego CMYK
– kontroler graficzny
– możliwość kalibracji spektrofotometrycznej

Kryteria i sposób wyboru
– Cena 50 %
– koszty eksploatacyjne ( koszt odbitki, koszt przeglądu i części ) 25%
– serwis 25 %

Dyrekcja Drukarni DUET Stanisław Kaczmarczyk Jan Cedro Sp Jawna informuje, iż unieważnia postępowanie na zakup Urządzenia drukującego z funkcja proofa cyfrowego – nie dotrzymanie terminów przez dostawcę.

Więcej informacji