headerUE

Projekt pn.:
”ZAKUP INNOWACYJNEJ LINII DO DRUKU NA PAPIERACH NISKOGRAMATUROWYCH” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 „BEZPOŚREDNIE WSPARCIE SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OSI I „ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 – 2013 I BUDŻETU PAŃSTWA

Drukarnia DUET Stanisław Kaczmarczyk, Jan Cedro Spółka Jawna zrealizowała projekt pt. ”Zakup innowacyjnej linii do druku na papierach niskogramaturowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działań 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw osi I „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego programu operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżetu państwa.

W ramach inwestycji Drukarnia DUET Stanisław Kaczmarczyk, Jan Cedro Spółka Jawna zakupiła:
– urządzenie drukujące z funkcją proofa cyfrowego Xerox C75 wraz z oprogramowaniem.
– system cyfrowego naświetlania form drukarskich obejmujący naświetlarkę termiczną Kodak ACHIEVE T400 wraz z oprogramowaniem
– falcerka Horizon AFC 566AKT wraz z dodatkowym nożem MKU 54 i kompresorem Becker
– maszyna drukarska innowacyjne-nowa KBA Rapida 75-5