Opis pracy

Gazetka – pismo korespondencyjne dla pracowników.

  • Szycie zeszytowe